Privacy Verklaring

Rollend Engels Erfgoed Evenement - 6 oktober 2024

Privacyverklaring stichting Rollend Engels Erfgoed Evenement (hierna: REEE)
I. Bij aanmelding als deelnemer wordt opgave gedaan van aanhef Hr/Mw, (voor)na(a)m(en), en woonplaats (beperkte NAW-gegevens) alsmede telefoonnummer, emailadres en naam navigator/passagier. Tevens wordt gevraagd naar:
Voertuiggegevens: merk, type, bouwjaar.
Clubinformatie: de autoclub waar de deelnemer lid van is.

II. De beperkte NAW-gegevens worden opgenomen in een door de secretaris bijgehouden bestand. Op verzoek van de deelnemer kan vermelding achterwege blijven. Er worden geen NAW gegevens aan derden (sponsoren of anderen) verstrekt.

III. Uitsluitend de NAW-gegevens gaan naar degene die namens de stichting REEE belast is met de verzending van informatie (email) naar de deelnemers en tevens naar de penningmeester, dit ten behoeve van heffing van het inschrijfgeld. Bankgegevens worden niet opgeslagen.

IV. Op de website www.reee.nl worden door de webbeheerder een beperkt aantal gegevens op de deelnemerslijst geplaatst. Dit gebeurt alleen na toestemming. Deze toestemming wordt gevraagd als afsluiting van de inschrijving van de deelnemer. Dat betreft de naam van de bestuurder, de naam van de navigator, het merk auto, het type, het bouwjaar en de clubnaam.

V. De REEE kan kiezen of ze haar leden of een deel van haar leden bepaalde soorten berichten (uitnodigingen ritten, nieuwsbrief) per post en/of per email verstuurt. Bij email zal verzending zodanig geschieden dat de adressen van andere geadresseerden niet kenbaar zijn.

VI. Op schriftelijk verzoek van een REEE-deelnemer geeft de secretaris c.q. penningmeester c.q. webbeheerder binnen 1 maand een overzicht van de vermeldingen van betreffende deelnemer in de bij de vereniging aanwezige bestanden.

VII. De voertuiggegevens worden opgenomen in een voertuigenbestand dat niet openbaar is. Dit tbv analyse en waarin geen algemene inzage mogelijk is.

Vlll. De hosting van de website stelt alle mogelijke middelen in het werk om datalekken te voorkomen. De stichting REEE heeft daarover afspraken gemaakt.