Inschrijven

Rollend Engels Erfgoed Evenement - 6 oktober 2024

Inschrijving voor de 11e REEE op 6 oktober 2024.

NB: De inschrijving is pas definitief als er betaald is. Graag binnen 14 dagen na het inschrijven!

Deelnemers ontvangen in de aanloop naar de REEE onze Nieuwsbrief.

PersoonsgegevensVoertuig gegevensNb: Gelieve het kenteken alleen invullen als uw voertuig is geschorst
bij de belastingdienst en de REEE organisatie dit moet doorgeven.

Akkoord


Datum van inschrijving: 16-06-2024Enkele minuten na het verzenden van dit formulier ontvangt u een per e-mail een bevestiging van uw inschrijving met de betalingsgegevens.