Inschrijven

Rollend Engels Erfgoed Evenement - 1 oktober 2023

De inschrijving voor de 10e REEE op 1 oktober 2023 is niet meer mogelijk. Zie de homepage.

Er kunnen maximaal 140 auto’s deelnemen.

NB: Nadat het inschrijfgeld is overgemaakt komt uw naam pas op de deelnemerslijst te staan.

Nadere mededelingen via de REEE nieuwsbrieven (aanmelden via contactformulier op deze site) en op Facebook.

PersoonsgegevensVoertuig gegevensNb: Gelieve het kenteken alleen invullen als uw voertuig is geschorst
bij de belastingdienst en de REEE organisatie dit moet doorgeven.

Akkoord


Datum van inschrijving: 02-10-2023Enkele minuten na het verzenden van dit formulier ontvangt u een per e-mail een bevestiging van uw inschrijving met de betalingsgegevens.